Al 7 jaar ervaring

Beoordeel onze dienstverlening aan de hand van onze resultaten.

SEO Quickscan Aanvragen

Dé 1ste stappen op het SEO podium

Verno B.V..

furnea

Dé 1ste stappen op het SEO podium

Verno B.V..

Verno is met ruim 30 jaar ervaring één van de meest ervaren moderne spiegel- en lijstenmakerijen van de Benelux. Sinds enkele jaren drijft het bedrijf ook handel in Duitsland en Amerika. Verno stelt middels haar online platform geïnteresseerden gemakkelijk in staat om middels een combinatie van oude ambacht en de nieuwste technieken de meest hoogwaardige en unieke lijsten- en spiegels op maat te bestellen.

Op basis van de data, verzameld middels zelfontwikkelde inhouse tooling, heeft Ranking Masters een SEO strategie op maat ontwikkeld die primair focust op de groei in de Nederlandse zoekmachine, met in het achterhoofd de internationale expansie die Verno reeds heeft ingezet. Het indirecte doel was om de afhankelijkheid van Google Ads te doen verkleinen.

groei-curve

+30%

meer bezoekers per maand uit SEO

groei-curve

Van 10 naar 4

Gemiddelde positie op belangrijkste zoekwoordcombinaties

groei-curve

+43,78%

meer transacties

“De samenwerking met de SEO specialisten van Ranking Masters verloopt op basis van de communicatie en het resultaat zeer voorspoedig. Een proactieve partner die meedenkt en bereidt is een extra stap te zetten.”

Jonatan Tsuff.

Directeur – Verno B.V.

Uitdaging.

Verno.com heeft een multinationaal gefocuste webshop met een .com domeinextensie. De directe concurrentie maakt voornamelijk gebruik van een .nl domeinextensie en heeft daarbij een voorsprong. Verno heeft daarnaast voor een branded naam gekozen terwijl er diverse concurrenten zijn die zoekwoordcombinaties hebben opgenomen in de domeinnaam.

Voorbeeld hiervan zijn Designspiegels.nl en Delijstenfabriek.nl. De Google zoekmachine beloont meer niche-gefocuste websites, die middels hun domeinextensie en domeinnaam duidelijk maken waar ze zich op focussen. Deze domeinen beschikken aanvankelijk al over een hogere beginpositie in vergelijking tot de .com en branded domeinnaam van Verno. De uitdaging lag dan ook voornamelijk in de relevantie en autoriteit die door deze benadeling meer naar voren diende te komen. Aan Ranking Masters de taak om duidelijk te maken aan de Google zoekmachine dat Verno de meest autoritaire en relevante website is op het gebied van lijsten en spiegels op maat.

Het concurrentieniveau is daarbij gemiddeld tot bovengemiddeld te noemen.

Wil je weten wat voor resultaat je kunt behalen met SEO?

Of bel met een SEO specialist via 0232078030

Doelstelling.

Voor deze vakspecialist, die middels online marketing haar producten wenst aan te bieden, is Search Engine Optimization (SEO) een belangrijk kanaal waar het haar groei in de afgelopen jaar (mede) aan heeft te danken. Volgens de gedachten van de quote van pioneer Steve de Shazer “find out what works, and do more of that” was de wens van Verno.com om meer resultaat te realiseren middels SEO. Het eerste doel was dan ook om de al behaalde topposities te consolideren en dit vervolgens uit te bouwen met nieuwe topposities voor zoekwoordcombinaties. De focus lag daarbij compleet op de Nederlandse Google zoekmachine.

Daarbij was er het doel om top 10 posities te realiseren voor zoekwoordcombinaties met een bovengemiddeld tot hoog maandelijks zoekvolume rondom lijsten-, schilderijlijsten- en spiegels op maat.

750+

Blije klanten.

9

SEO experts.

2.500+

#1 Google posities.

Aanpak van Ranking Masters.

Om voor Verno de online zichtbaarheid middels de Google zoekmachine te doen vergroten heeft Ranking Masters de gehele website geanalyseerd en vervolgens in kaart gebracht waar de winst te behalen viel.

Techniek

In samenwerking met het externe webdevelopment bureau, waar Verno reeds mee samenwerkte tijdens de aftrap van de campagne, konden de voorgestelde technische verbeteringen worden opgepakt.

Tijdens de nulmeting kwam duidelijk naar voren dat de techniek van de Magento website van een bovengemiddeld niveau was. Er zat relatief weinig foutieve code in de website. Tijdens de eerste gesprekken met de eigenaren van Verno werd direct aangegeven dat het optimaliseren van de snelheid niet opgepakt zouden kunnen worden in 2021 aangezien er reeds andere opdrachten waren uitgezet bij het webdevelopment bureau.

De focus heeft daarom voornamelijk gelegen op de “quick fixes” zoals het aanscherpen van de metadata en het nalopen van de pagina’s op zaken als canonicals, alt tags, interne links, redirects en andere relevante zaken.

Content & URL structuur

Met meer dan 2.600 geïndexeerde zoekwoordcombinaties in de Google zoekmachine zijn de projectmanagers van Ranking Masters in overleg getreden met de verantwoordelijke van Verno om de meest belangrijke focus-zoekwoordcombinaties te bepalen.

Middels zelf ontwikkelde inhouse tooling en gerenommeerde SEO-tools als Ahrefs en SurferSEO is er een contentplanning opgesteld. Op basis van zoekwoordengroepen is er een prioritering voorgesteld aan Verno. Vervolgens heeft er overleg plaatsgevonden en is er een definitieve contentplanning opgesteld die als leidraad voor 2021 heeft gediend. Dit sloeg zowel op het inrichten van de URL structuur als de volgorde van het schrijven van de content.

In het contentplan is een verdeelsleutel bepaald in het schrijven van de content die moet renderen op het laaghangend fruit (korte termijn) en content die moest inspelen op concurrerende zoekwoorden met een substantieel maandelijks zoekvolume (lange termijn).

Alvorens de tekstschrijvers van Ranking Masters aan de slag zijn gegaan is er een Tone of Voice afgestemd zodat de SEO content zo authentiek mogelijk geschreven kon worden en zodat de content aan zou sluiten op de visie van Verno.

De content is geschreven door Ranking Masters en vervolgens door het contentteam van Verno gecontroleerd en geplaatst.

Linkbuilding en Autoriteit

Bij de aanvang van het traject had Verno.com een redelijke internationale autoriteit opgebouwd. Slechts een beperkt deel daarvan (circa één derde) was gerealiseerd naar de Nederlandse domeinslug (/nl-NL/) van de website. Verno had daarbij in verhouding tot de directe concullega’s een flinke achterstand in het aantal verwijzende backlinks. Er was sprake van een zogeheten ‘link-gap’.

Op basis van een vergelijking van het linkprofiel van Verno (NL) met de concurrentie is de slagkracht voor de kwaliteit en kwantiteit van de benodigde backlinkplaatsingen vastgesteld. Op basis van de verzamelde sturingsinformatie is de linkbuilding strategie bepaald. Samen met het contentplan vormde dit de basis voor het succes van de SEO campagne.

Binnen de campagne is een mix van niche linkbuilding middels de ABC linkruilmethode (kwantiteit) en blog- en mediaplaatsingen (kwaliteit) ingezet om het linkprofiel te voorzien van zowel de benodigde kwantiteit als kwaliteit van de plaatsingen om het gat met de concurrentie te dichten. Maandelijks is de linkbuilding strategie geanalyseerd, extern geëvalueerd en waar nodig situationeel bijgeschaafd. De kansen die naar voren kwamen uit de analyse(s) heeft Ranking Masters vertaald naar doelgerichte mini-campagnes binnen het overkoepelende SEO-traject.

Blog- en Mediaplaatsingen

Zoals eerder benoemd was het bij aanvang van het traject een uitdaging voor Ranking Masters om de Google zoekmachine duidelijk te maken dat Verno.com een autoriteit was op gebied van lijsten en spiegels. De directe concurrentie maakt namelijk vooral gebruik van een .nl domeinextensie en heeft tegelijkertijd het focus zoekwoord in de domein meegenomen.

Aan Ranking Masters was het dus de taak om deze achterstand weg te werken. Naast de inzet van niche linkbuilding heeft Ranking Masters in samenspraak met Verno de strategische keuze gemaakt om een gedeelte van het beschikbare budget in te zetten voor het realiseren van blog- en mediaplaatsingen. Deze kwalitatieve, duurzame plaatsingen hebben niet alleen geleid tot hogere posities in de Google zoekmachine, maar juist ook tot meer naamsbekendheid van Verno.

De combinatie van het Blog Influencer netwerk van Juulr, user generated content en giveaways bleek een gouden zet te zijn.

Sparren met een SEO specialist?

Of bel met een SEO specialist via 0232078030

Resultaat.

Na slechts 10 (van de 18) maanden na de start van de campagne zijn de doelstelling aanzienlijk overtroffen. De zoekwoordcombinaties rondom lijsten-, schilderijlijsten- en spiegels op maat staan allemaal in de top 10 waarbij er 4 zoekwoordcombinaties zelfs van een top 3 notering genieten.

1. Lijst | Zoekvolume: 8.000 | Huidige positie: 3
2. Lijsten | Zoekvolume: 3.200 | Huidige positie: 7
3. Lijsten op maat | Zoekvolume: 250 | Huidige positie: 7
4. Schilderijlijst | Zoekvolume: 3.700 | Huidige positie: 1
5. Schilderijlijsten | Zoekvolume: 1.300 | Huidige positie: 3
6. Schilderijlijst op maat | Zoekvolume: 250 | Huidige positie: 2
7. Spiegel | Zoekvolume: 52.000 | Huidige positie: 8
9. Spiegels op maat | Zoekvolume: 4.500 | Huidige positie: 4

De overige posities zijn gestegen al dan niet gehandhaafd. Dit heeft geresulteerd in een stijging van het SEO verkeer van 30,80% en een stijging van 43,78% van het aantal transacties. Het initiële voorstel bedroeg een termijn van 18 maanden met Verno en wordt naar tevredenheid van de klant ook in 2022 voortgezet.

  Neem contact op

  Gratis advies over je digitale marketing inzet  Wat kun je verwachten?

  • Op werkdagen binnen 24 uur teruggebeld
  • Telefonische inventarisatie met één van onze experts
  • Mogelijkheden doornemen voor een passend webdesign op maat

  Benieuwd naar jouw kansen?

  Méér online omzet is "just around the corner"... Daag jij ons uit?

  Ontvang jouw gratis online marketing analyse